Populatie

Nederlands Hondenstamboek (NHSB)

De Spaanse Waterhond is een ras dat sinds 1996 in Nederland aanwezig is. De eerste honden zijn in 1996 vanuit Spanje geïmporteerd.
De ontwikkeling van de populatie Spaanse Waterhonden, ingeschreven in het NHSB, is in de tabel weergegeven:

Geboortejaar: Totaal pups*:
…… 0
1994 3
1995 0
1996 0
1997 1
1998 15
1999 27
2000 20
2001 44
2002 52
2003 77
2004 68
2005 110
2006 67
2007 86
2008 68
2009 84
2010 50
2011 71
2012 76
2013 40
2014 66
2015 103
2016 109
tm aug 2017 63
Totaal 1307 – 417 = 747

Er zijn dus momenteel 1307 Perros de Agua Español in Nederland in het NHSB ingeschreven (*zowel pups als geïmporteerde honden).
Het NHSB houdt geen rekening met het overlijden van honden, alle honden worden automatisch uitgeschreven na 10 jaar.
Momenteel zijn er 417 honden langer dan 10 jaar ingeschreven, deze vervallen.
Er zijn dan ook officieel 890 Perros de Agua Español in Nederland in het NHSB ingeschreven (*zowel pups als geïmporteerde honden).
Er zijn momenteel 125 geïmporteerde Perros de Agua Español in het NHSB ingeschreven (waarvan er 40 ouder zijn dan 10 jaar).

Populatieverloop

De groei van de populatie is als volgt weer te geven:

Uit de gegevens in de tabel is op te maken dat het ras, sinds 1998 (het jaar dat de eerste nesten geboren zijn), in aantal  flink aan het toenemen is.

De nestverdeling

In de uitdraai van het NHSB zijn ook de nestgroottes weergegeven.

De verdeling van de nesten van de Spaanse Waterhonden ingeschreven in het NHSB is in de onderstaande figuur weergegeven:

figuur aantal nesten: de grafiek van de verdeling van de nesten van de Spaanse Waterhond (n=99)

De gemiddelde nestgrootte bij 599 pups in 99 nesten is 6,051.

Top