Nederlands Hondenstamboek (NHSB)

De Spaanse Waterhond is een ras dat sinds 1996 in Nederland aanwezig is. De eerste honden zijn in 1996 vanuit Spanje geïmporteerd.
De ontwikkeling van de populatie Spaanse Waterhonden, ingeschreven in het NHSB, is in de tabel weergegeven:

Geboortejaar: ingeschreven: totaal:
…… 0 0
1994 4 4
1995 0 4
1996 1 5
1997 2 7
1998 16 23
1999 27 50
2000 22 72
2001 46 118
2002 52 170
2003 85 255
2004 69 320 (-4)
2005 84 408 (-1)
2006 75 481 (-1)
2007 81 548 (-2)
2008 54 591 (-16)
2009 98 694 (-27)
2010 61 731 (-22)
2011 75 800 (-46)
2012 76 842 (-52)
2013 79 938 (-85)
2014 104 1027 (-69)
2015 100 1136 (-84)
2016 101 1231 (-75)
2017 114 1372 (-81)
2018 93 1421 (-54)
2019 88 1546 (-98)
2020 74 1606 (-61)
2021 81 1686 (-75)
2022 92 1778 (-76)
2023 45 1899 (-79)
Totaal   1820

Er zijn dus momenteel 1820 Perros de Agua Español in Nederland in het NHSB ingeschreven (zowel pups als geïmporteerde honden).

Het NHSB houdt geen rekening met het overlijden van honden, alle honden
worden automatisch uitgeschreven na 10 jaar. Dit is in de bovenstaande tabel aangegeven met (-79).Populatieverloop

Het aantal honden dat jaarlijks bijgeschreven is in het NHSB geeft een beeld met hoeveel honden de populatie van het ras in Nederland jaarlijks groeit.

Sinds 1998, het jaar dat de eerste nesten geboren zijn, is het aantal Spaanse Waterhonden jaarlijks dus steeds toegenomen.

De nestverdeling

De verdeling van de nesten van de Spaanse Waterhonden, ingeschreven in het NHSB, is in de onderstaande figuur weergegeven:


Er zijn tot dit moment 291 nestjes in Nederland gefokt, waaruit 1660 Spaanse Waterhond pups zijn geboren.

De gemiddelde nestgrootte is dus 5,7 pups per nest. De overige Spaanse Waterhonden in Nederland zijn geïmporteerd.